Ngôn ngữ: Vienamese English
Menu

Xi măng trắng PCW50I

Xi măng trắng PCW 50.I:  sản phẩm này dùng cho các công trình có độ bền chắc. kết cấu chịu lực lớn hơn so với PCW 40.I

 • Thông tin sản phẩm
 • Thành Phần hóa học
      DVT kết quả
  SILICON DIOCITDE SiO­2 % 22±1
  ALUMINUM OXIDE Al­23 % 3,7 ±0,2
  FERRI OXIDE Fe23 % 0,36 ±0,01
  CALCIUM OXIDE CaO % 67±1,0
  MAGNESIUM OXIDE MgO % 1,5±0,1
  SULFUR TRIOXIDE SO­3 % 1,5±0,2
  Mất Khi Nung MKN % 3±0,2
  Vôi tự do CaO td % 1,5±0,2
  Tính chất cơ lý
    DVT kết quả
  Độ mịn (bề mặt riêng) cm2/g ≥3400
  Cường độ    
      Sau 3 ngày Kg/cm2 ≥300
       Sau 28 ngày Kg/cm2 ≥500
  Thời gian dông kết    
       Thời gian bắt đầu không sớm hơn phút 80
       Thời gian kết thúc không muộn hơn phút 180
  Độ trắng ( tuyệt đối) % ≥78
  Độ ổn định thể tích ( Le chaterlier) mm ≤5

Sản phẩm cùng loại