Ngôn ngữ: Vienamese English
Menu
Silic

Silic

  Silic là một chất phi kim loại . Nó được tìm thấy trong thiên nhiên duới dạng tinh chất. Silic nguyên chất là một chất rắn có màu xám đậm. Nó bóng như kim loại và giống như pha lê. Ở nhiệt độ bình thường, nó không phản ứng với các nguyên tố khác nhưng ở nhiệt độ cao nó hoà trộn với các nguyên tố khác. Vỏ trái đất có 28% silic trong khi đất sét làm đồ sứ có 50% silic. Silic cũng được tìm thấy trong các tảng đá, cát, nước, xương...

các sản phẩm của silic được ứng dụng rộng rãi trong các ngành :

 - Luyện kim

  - Ván xi măng

  - Ống nhựa

  - Sắt thép xây dựng cao.

Sản phẩm cùng loại