Ngôn ngữ: Vienamese English
Menu

PCW30I

Xi măng trắng PCW 30.I: Phù hợp với hầu hết các nhu cầu sử dụng thông thường và sử dụng cho ngành công nghiệp Sơn – Bột trét. Loại này được sử dụng như một loại vật liệu kết dính trong trang trí như: gắn mạch, trần, tường; trang trí bề mặt; các công trình nghệ thuật; là nguyên vật liệu đầu vào chính trong sản xuất bột trét tường.

 • Thông tin sản phẩm
 • Thành Phần hóa học
      DVT kết quả
  SILICON DIOCITDE SiO­2 % 16 ±1
  ALUMINUM OXIDE Al­23 % 2,5 ±0,1
  FERRI OXIDE Fe23 % 0,36 ±0,2
  CALCIUM OXIDE CaO % 64±1,0
  MAGNESIUM OXIDE MgO % 1,25±0,1
  SULFUR TRIOXIDE SO­3 % 1,5±0,2
  Mất Khi Nung MKN % 14,5±1,0
  Tính chất cơ lý
    DVT kết quả
  Độ mịn (bề mặt riêng) cm2/g ≥3500
  Cường độ    
      Sau 3 ngày Kg/cm2 ≥160
       Sau 28 ngày Kg/cm2 ≥300
  Thời gian dông kết    
       Thời gian bắt đầu không sớm hơn phút 80
       Thời gian kết thúc không muộn hơn phút 180
  Độ trắng ( tuyệt đối) % ≥80
  Độ ổn định thể tích ( Le chaterlier) mm ≤3

   

Sản phẩm cùng loại