Ngôn ngữ: Vienamese English
Menu

Quản lý môi trường ao nuôi tôm

Cập nhật: 24/05/2024
Lượt xem: 0

Quản lý ao nuôi tôm hiệu quả cần sử dụng vôi CaO để khử trùng, kiểm soát pH và giảm tạp chất. Vôi giúp tiêu diệt mầm bệnh, cải thiện chất lượng nước, và tạo môi trường thuận lợi cho tôm phát triển, đảm bảo năng suất cao và tôm khỏe mạnh.

 - Định kỳ 7 ngày/lần kiểm tra các yếu tố môi trường nước
như nhiệt độ, pH, NH4/NH3, NO2
-, độ kiềm, hàm lượng Ca2+, Mg2+,
K+ để có biện pháp xử lý kịp thời. Phạm vi thích hợp của các yếu
tố môi trường và các biện pháp quản lý

Yếu tố Phạm vi thích hợp Biện pháp quản lý
Nhiệt
độ

25 – 30oC

Che lưới ao nuôi hay nuôi tôm trong
nhà lưới, nhà màng là biện pháp ổn định
nhiệt độ hiệu quả.
Độ mặn

10 – 30‰

Chọn vùng nuôi, mùa vụ nuôi thích hợp
để có độ mặn thích hợp. Nuôi tôm trong
nhà lưới, nhà màng sẽ giảm thiểu tác
động của thời tiết, sẽ hạn chế dao động
độ mặn.
Độ
trong
25-30 cm Độ trong chủ yếu do mật độ Biofloc và
tảo trong nước. Thay nước, điều chỉnh
lượng thức ăn và mật đường để giữ độ
trong thích hợp.
pH 7,5 – 8,5 Định kỳ bổ sung vôi xay nóng CaO
hay vôi đen dolomite CaMg(CO3)2 0,5 kg/100 m3
để ổn định pH.
Độ
kiềm
140 – 160
mg CaCO3/lít
Bón vôi định kỳ với liều lượng trên để ổn
định độ kiềm.
Amôn <0,5 mg/L Áp dụng Biofloc, giảm cho ăn, thay nước
khi cần thiết.
Nitrite <0,1 mg/L Áp dụng Biofloc, giảm cho ăn, thay nước
khi cần thiết.

Nhu cầu mua vôi liên hệ : 0911083186

Có thể bạn quan tâm