Ngôn ngữ: Vienamese English
Menu

PCW40I

Xi măng trắng PCW 40.I: ngoài chức năng sử dụng trong trang trí, nó còn được sử dụng nhiều trong các ứng dụng chịu sự tác động của cường độ lớn, như làm bề mặt sàn nhà, công trình công nghiệp; làm granito; làm gạch lát nền terrazzo; vách ngăn…

 • Thông tin sản phẩm
 • `

  Thành Phần hóa học
      DVT kết quả
  SILICON DIOCITDE SiO­2 % 20,5 ±1,0
  ALUMINUM OXIDE Al­23 % 3,2 ±0,2
  FERRI OXIDE Fe23 % 0,45 ±0,05
  CALCIUM OXIDE CaO % 66±1,0
  MAGNESIUM OXIDE MgO % 1,5±0,1
  SULFUR TRIOXIDE SO­3 % 1,5±0,2
  Mất Khi Nung MKN % 7±1,0
  Tính chất cơ lý
    DVT kết quả
  Độ mịn (bề mặt riêng) cm2/g ≥3500
  Cường độ    
      Sau 3 ngày Kg/cm2 ≥220
       Sau 28 ngày Kg/cm2 ≥400
  Thời gian dông kết    
       Thời gian bắt đầu không sớm hơn phút 80
       Thời gian kết thúc không muộn hơn phút 180
  Độ trắng ( tuyệt đối) % ≥79
  Độ ổn định thể tích ( Le chaterlier) mm ≤3

Sản phẩm cùng loại